Sommertoget kommer til Eidsvoll

En kveld på landsdekkende TV borger for at Eidsvoll skal få førsteklassens reklame. Nå er det bare for folket sette av 22. juli som en mobiliseringsdato.

Eidsvoll Ullensaker Blad