Arbeid på Ski stasjon midlertidig stanset

Som følger av komplikasjoner med masseutglidning har arbeidet med spunting på vestsiden av togsporene på Ski stasjon stanset.

Østlandets Blad