Flere reiser med tog, men godstrafikken kraftig ned

NSB hadde en passasjervekst på 2,4 prosent i årets fire første måneder. Samtidig er man langt unna målet om å flytte godstrafikken over fra vei til skinner. 

Fremtid i nord