Ekebergbanen har kjørt i 100 år

Nymalt, nyoverhalt og tilbake på gamle tomter. Vogn 1011 ble behørig beundret under feiringen av hundreårsfeiringen av Ekebergbanen. 

Sporveien