Jernbaneverket brukte to milliarder på konsulenter

Jernbaneverket, som nå er erstattet av Bane Nor, brukte 2 milliarder kroner på konsulenter fra 2011 til 2016. Det er også avdekket flere brudd på regelverket. 

Teknisk Ukeblad