Vestfoldbanen stengt etter påkjørsel

Bane Nor meldte klokken 06.54 at Vestfoldbanen er stengt på strekningen Tønsberg-Holmestrand etter en påkjørsel ved Skoppum. 

Gjengangeren