Sjarmoffensiv skal sikre raskere Intercity-utbygging

Jernbaneutbygging er et så viktig tema for NHO at de like gjerne leide en hel togvogn. Med seg på turen har de gjester fra politikk og næringsliv. 

Hamar Arbeiderblad