Vil ikke verne Barkald stasjon

Formannskapet anbefaler å sende kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer i Alvdal og Tynset ut på høring – men var enstemmig i å ta gamle Barkald stasjon ut av planen. 

Alvdal midt i væla