Velkommen til Gamle Vossebanen

Norges eneste bevarte veteranjernbane på hovedlinje med damplokomotiv og teakvogner.

Haukeland avgang

Programmet for sommeren 2018 er under planlegging. Inntil videre kan du se nærmere på fjorårets program.

Ta en reise tilbake i tid med Museet Gamle Vossebanen ombord i vakkert restaurerte jernbanevogner i teak, trukket av et ekte damplokomotiv fra forrige århundre, turen går mellom Garnes og Midttun - du er invitert!

Gamle Vossebanen en unik som Norges fjordbane. Toget kjører den 18 kilometer lange strekningen mellom Garnes stasjon og Midttun stasjon, og det er avgang hver søndag fra midten av juni til midten av september. Det kjøres med ekte damplokomotiv, bygget i 1913 på Hamar, og teakvogner fra 20- og 30-tallet. Underveis på turen kan du oppleve et vakkert Vestlandslandskap når toget går gjennom fjordlandskapet, nær sjø og vann på den ene siden og bratte fjellsider på den andre.

Strekningen viser en unik variasjon i jernbaneanlegg og stasjoner, nøye tilpasset landskapet langs Sørfjorden og vassdraget med Haukelandsvannet, Søylevannet og Grimevannet. Her kombineres fjord, fjell og imponerende ingeniørkunst.. Sitt ned, slapp av og nyt en deilig søndagsutflukt mens landskapet ruller forbi togvinduene. Ombord tilbyr vi våre passasjerer gode opplevelser og trivelig atmosfære.

Gamle Vossebanen er fredet av Riksantikvaren

Gamle Vossebanen er av Jernbaneverket valgt ut og anbefalt for fredning i Nasjonal verneplan for kulturminner i jernbanen.

Et arbeid som startet i 1975 er nå kronet med seier. Dette viser at ved langsiktig målrettet arbeid, så oppnår vi store og gode resultater.

Formålet med fredningen av Gamle Vossebanen er å sikre og bevare dens jernbanetekniske karakteristika og hovedpreg. Fredningen skal ivareta jernbanestrekningens infrastruktur med stasjoner, holdeplasser, plattformer, gjerder, telefon-/telegraflinje i luftstrekk, bygninger og innretninger for lasting, lossing, drift og vedlikehold, mv.

Fredningen av bygningene skal sikre enkeltbygningenes arkitektur, utforming og eventuelle tilføyelser. Videre skal fredningen sikre bygningenes innbyrdes sammenheng og kulturhistoriske verdier knyttet til anlegget som helhet.

Gamle Vossebanen fredes som en representant for NSBs jernbane i et vestnorsk fjordlandskap hvor også dampbåttrafikken og postveiene inngikk i samferdselsstrukturen. Ved fredningen av Gamle Vossebanen sikres en jernbane som viser infrastruktur og trasévalg både fra tiden som smalsporet og normalsporet jernbane og hvor samspillet mellom vestnorsk fjordlandskap og ingeniørkunst er flettet sammen på en unik måte.

IG Garnes