Stoff til redaksjonen som må bearbeides:
PS170: 25. desember
PS171: 25. mars
PS172: 25. juni
PS173: 20. september

Tips til "Siden Sist":
PS170: 15. februar
PS171: 15. mai
PS172: 15. august
PS173: 10. november

Tekst til vedlegg/medlemsinformasjon og andre ferdige tekster: 
PS170: 1. februar
PS171: 1. mai
PS172: 1. august
PS173: 1. november

Manus sendes til , bilder sendes til , medlemsinformasjon sendes til , og tips til "Siden Sist" sendes til