Forske i jernbanehistorie?
Ta vare på fotografier, tegninger og dokumenter?
Publisere artikler og bøker?

NJK-Forskningsavdeling er et nettverk for de som vil vite mer om norsk jernbanehistorie og formidle den eller støtte opp under slik virksomhet.

Hovedområdene

  • Arkivvirksomhet: fotoarkiv, tegningsarkiv, dokumentarkiv og bibliotek. Arkivene er lite tilgjengelig utover det som tilbys på Internett:
  • Formidling av jernbanehistoriske emner på Internett:

Organisering

  • Forskningsavdelingen er en aktivitetsavdeling i Norsk Jernbaneklubb. Leder utpekes av Representantskapet.
  • Leder: Svein Sando. Post til leder sendes til .