Lokalavdeling Vestfold ble stiftet 26. mars 2008 på Råstad stasjon, hvor avdelingen leier medlemslokale av Stiftelsen Råstad stasjon.  Dette var andre gang lokalavdeling Vestfold ble stiftet, første gang var 26. mars 1976.

Det avholdes medlemsmøter hver annen/hver tredje uke fra januar til mai-juni og fra august-september til desember.  Medlemsmøtene har program av ulik art med foredragsholdere og bidragsytere såvel fra det lokale som fra landet for øvrig.

Endel av medlemsmøtene har et forholdsvis kort program.  Disse kveldene er tilrettelagt for aktivitet på det som skal bli vårt klubbanlegg.  Du må gjerne ta med deg materiell for å kjøre.  I menyvalget til venstre finner du et eget punkt som omhandler modelljernbane i klubbregi - ta en titt.  Dersom MJ ikke er det du interesserer deg mest for, kan du ta del i uformell prat om jernbane og sosialt samvær.  Hvis du har bilder eller filmer du ønsker å vise andre, må du gjerne ta det med.

Lokalavdeling Vestfold forsøker å gi medlemmene og andre med jernbaneinteresse et variert tilbud.  De fleste medlemsaktivitetene skjer i lokalene vi disponerer på Råstad stasjon, men vi er også ute på tur.  I mai 2014 var vi på besøk hos Jernbaneverket i Holmestrand og fikk en god orientering om jernbaneanlegget Holm-Nykirke.  Du finner mer om dette og andre turer under menyvalget for medlemsturer.

7. mai 2014 er NJK Vestfold på besøk hos Jernbaneverket i Holmestrand og får en meget informativ orientering om det nye jernbaneanlegget Holm-Nykirke.  Ved lerret står prosjektleder Morten Klokkersveen.