Over 70 eldre utgaver er nå tilgjengelig for lesing!

I desember 2014 startet utleggelsen av elektroniske utgaver av På Sporet for lesing på pc eller andre enheter. Vi begynner med nr 1 fra 1969 og vil gradvis jobbe oss fremover i utgavene. Nye elektroniske utgaver publiseres fortløpende uten forutgående annonsering, så følg med på medlemssidene. 

Du finner utgavene under menypunktet Medlemssider i hovedmenyen på forsiden. Kun tilgjengelig for våre medlemmer.