De avdelinger som ikke er en egen selvstendig lokalavdeling, hører inn under aktivitetsparaplyen. Her finner vi både verkstedsavdelinger som sysler med materiellvedlikehold, NJK reiser som jobber tett med Norsk Museumstog og andre mindre avdelinger som jernbanepolitsk utvalg, billettrykkeriet og industri- og anleggsbaner m.m.

Velg aktivitetsavdeling i menyen.